Zgłoszenie na szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto: STIMULUS Małgorzata Pieńkowska nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 IdeaBank Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% kwoty wymienionej w punkcie 2. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nieobecności na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia o rezygnacji, Zgłaszający ponosi pełny koszt uczestnictwa. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celach przekazywania informacji o innych szkoleniach w formie elektronicznej, telefonicznej i papierowej.